Om Projektet

Rättighetsjakten är ett projekt som genomförs inom ramen för Stockholms stads sommarjobb för unga. Sommarjobbet ska skapa en mötesplats där unga tar reda på hur tillgången till rättigheter kan påverkas av diskriminering och rasism, samt hur de själva kan bidra till egenmakt och inflytande för att påverka politiska beslut.

Läs mer

2016

Första året arbetade sommarjobbarna med att utforska vad unga vet om feminism och antirasism. De fick själva möta sina egna erfarenheter av strukturellt förtryck och berättar om sina lärdomar och erfarenheter i filmerna.

Se filmerna (tryck på CC i spelarfönstret för svensk text)

2017

Sommarjobbande ungdomar från sju stadsdelar i Stockholm arbetade med att öka kunskapen om rasism och antiziganism ur ett historiskt och nutida perspektiv. Den 7 juli presenterade de 19 ungdomarna en rapport om sitt arbete i Stadshuset.

Se filmerna (tryck på CC i spelarfönstret för svensk text)

Rasismen lever än i dag

2017 års Rättighetsjakten tog reda på hur tillgången till rättigheter kan påverkas av diskriminering och rasism samt hur ungas egenmakt kan stärkas och hur de själva kan påverka politiska beslut. En central del av arbetet var att ta fram kunskap om rasism och antiziganism ur ett historiskt och nutida perspektiv. Genom ett antal personliga berättelser förmedlades erfarenheter av upplevd rasism och sexism i skolan, tunnelbanan och affärer. Under arbetet framkom även erfarenheter från att ha bevittnat att andra utsätts för rasism och antiziganism.

Sommarjobbarna poängterade vikten av att alla i staden vågar stå upp och säga ifrån när de ser andra i sin närhet, särskilt i det offentliga rummet, utsättas för kränkningar. – Vi tror på att vi kan förändra. Eftersom vi från barnsben lär oss normer och fördomar är de svåra att ändra på, men det som är taget som lärdom kan alltid läras om, sa Norea Robles Holm, sommarjobbare från Spånga-Tensta, vid presentationen av arbetet.

Liksom 2016 års filmer från Rättighetsjakten ska årets filmer användas i stadens arbete med att stärka stockholmarnas mänskliga rättigheter.

Projektet sker på uppdrag av kansliet för mänskliga rättigheter inom Stockholms stad och genomförs av AD Tillsammans.