2016

Första året arbetade sommarjobbarna med att utforska vad unga vet om feminism och antirasism. De fick själva möta sina egna erfarenheter av strukturellt förtryck och berättar om sina lärdomar och erfarenheter i filmerna.

Se filmerna

2017

Temat för 2017 var frågeställningar kring sina och andras rättigheter, antirasism och diskriminering med ett särskilt fokus på romsk inkludering. I filmerna berättar sommarjobbarna om sina egna erfarenheter i temat.

Se filmerna

Om Projektet

Rättighetsjakten är ett projekt för ungdomar från Stockholms för att öka kunskapen om demokrati och mänskliga rättigheter. Varje år utforskas frågeställningar utifrån ett specifikt tema kopplat till rasism och diskriminering.

Läs mer

Om Projektet

Rättighetsjakten är ett projekt där ungdomar får sommarjobba med att ta fram förslag och idéer för att öka kunskapen om demokrati och mänskliga rättigeheter hos andra unga och tjänstemän i Stockholms stad. Uppdraget kom från kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling i Stockholm Stad. Under tre veckor arbetar gruppen med att intervjua andra unga och utforska frågeställningar utifrån ett visst tema. Den här hemsidan visar de videos som sommarjobbarna spelat in om sina egna erfarenheter av strukturellt förttryck.

För mer information om Rättighetsjakten eller Ungas organisering kontakta Karen Austin på MR-kansliet.

Idé, koncept och genomförande av Rättighetsjakten - AD Tillsammans.